Προβολικά τεστ Rorschach και TAT

Τα προβολικά τεστ όπως το Rorschach (Ρόρσαχ) και το Τ.Α.Τ. (Thematic Apperception Test) βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων πλευρών της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, τους προβληματισμούς, την δομή των σχέσεων του, τους μηχανισμούς άμυνας και την εικόνα του εαυτού του. Συνήθως αυτά τα τεστ φέρνουν στην επιφάνεια ασυνείδητα στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου καθώς του ζητούν να ερμηνεύσει εικόνες με αφαιρετικό περιεχόμενο.

Τα συγκεκριμένα κλινικά εργαλεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από κλινικούς ψυχολόγους που διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και χρησιμεύουν διαγνωστικά για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας ή στο πλαίσιο ψυχολογικής αξιολόγησης που μπορεί να ζητηθεί από έναν ψυχίατρο, δικηγόρο κλπ.