Θεραπευτικό πλαίσιο

Η θεραπευτική σχέση διέπεται από ορισμένους κανόνες που διαμορφώνουν το θεραπευτικό πλαίσιο και αφορούν σε θέματα όπως η διάρκεια, η συχνότητα, το κόστος της συνεδρίας κ.ά. Πάνω σε αυτές τις σταθερές δεσμεύονται τα δύο μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της με στόχο το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θεραπευτικό πλαίσιο και το θεραπευτικό συμβόλαιο δείτε εδώ.